Čelebić invest

Prva od ćerki kompanija, osnovana 2002. godine, nastala je kupovinom fabrike namještaja Marko Radović. Osnovna djelatnost kompanije je razvoj građevinskih projekata, mada je  posljednjih 10 godina CMC. a.d. upravljala poslovima prometa nafte i naftnih derivata na pumpama u Podgorici i u Pljevljima i vršila usluge tehničkog pregleda (pumpe su prodate kompaniji INA Crna Gora). Od marta 2019. godine, firma je promijenila naziv u Čelebić invest a.d.

Čelebić invest se bavi investicionim aktivnostima koje su vezane za matičnu grupu Čelebić. Pod investicionim aktivnostima se podrazumijeva investiranje i suinvestiranje u projekte od zajedničkog interesa (stambene zgrade, poslovni prostori, hoteli itd).

Dejana Čelebić

Dejana Čelebić

Izvršna direktorica

Fiksni telefon: +382 68 809 122
Email: office@celebicinvest.com
www.celebicinvest.com