Verde Village

Viziju za projektovanje i izgradnju Verde Village-a dobili smo od samog prirodnog okruženja Donje Gorice, brda Mihinje, rijeke Sitnice, a opet osluškujući želje naših građana i kupaca godinama unazad. U neposrednom okruženju budućeg ekskluzivnog naselja nalazi se Čelebić zona prepoznata po hotelu voco™ Podgorica sa sportsko-rekreativnim sadržajima, edukativnim kapacitetima: Univerzitetu Donja Gorica, QSI američkoj osnovnoj i srednjoj školi, Verde campusu-modernom studentskom domu, Osnovnoj školi „Vlado Milić“ modernom supermarketu kao i poslovnoj zoni. Sama lokacija je izuzetna imajući u vidu činjenicu da je naselje locirano na spoju dva autoputa (Jadransko-jonska magistrala i autoput Bar – Boljare), i povezano bulevarima (Donja Gorica i jugozapadnom obilaznicom) sa sjeverom i jugom Crne Gore.

Kompleks Verde Village obuhvata dva prostrana trga, povezana rustičnom pješačkom stazom.

Na trgovima je predviđena izgradnja 14 lamela, četvorospratnica, sa stanovima svih struktura – studio, jednosobni, dvosobni, trosobni i penthouse. Predviđena je i izgradnja dvoetažne podzemne garaže.

U neposrednom okruženju centralnog jezgra predviđena je izgradnja komfornih vila: individualnih – sa posebnim uređenjem, zelenilom i bazenima, i kolektivnih sa tri ili devet domova. Kolektivne vile su projektovane tako da imaju posebno uređena dvorišta i zelene površine.

Projekat se radi fazno. Prva faza projekta predviđa izgradnju Trga sa 6 lamela i podzemnom garažom, 16 individualnih vila, 4 vile sa 3 stana i 5 vila sa 9 stanova.

Ilija Bojanić

Ilija Bojanić

Izvršni direktor

Fiksni telefon: +382 20 444 400
Email: ilija.bojanic@celebic.com
www.celebic.com