Čelebić Loyal

Čelebić Loyal je članica Čelebić grupe, osnovana 2015. godine, sa ciljem zastupanja u osiguranju.

Čelebić Loyal je zastupnik Generali osiguranja, a bavi se zastupanjem svih vrsta neživotnih osiguranja:

  • osiguranje i registracija vozila
  • kasko osiguranje vozila
  • osiguranje robe u transportu
  • putno zdravstveno osiguranje
  • osiguranje od nezgode
  • osiguranje imovine i sl.

Milun Guzina

Izvršni direktor

Mobilni telefon: +382 68 809 202
Email: milun.guzina@cmc-cg.me
www.celebic.com