Čanj Investment

Čanj investment je članica Čelebić grupe osnovana 2018. godine sa ciljem realizacije projekta turističkog kompleksa u uvali Čanj na crnogorskom primorju.
Riječ je o projektu koji uključuje projektovanje i izgradnju prestižnog turističkog rizorta.
Budući projekat uključuje izgradnju stambenih objekata, vila individualnog karaktera kao i hotelskih kapaciteta.

Dejana Čelebić

Dejana Čelebić

Izvršna direktorica

Fiksni telefon: +382 20 444 449
Email: dejana.celebic@celebic.com
www.celebic.com