Čelebić agrar

Čelebić Agrar je novo privredno društvo u okviru Čelebić grupacije, osnovano sa ciljem da poslovanje usmjerimo na strateški važan i održiv sektor – sektor poljoprivrede.

Prvi projekat koji će se realizovati jeste projekat podizanja plantaže maslina na području Vranovići, u Opštini Kotor, a kojim je predviđena sadnja 37.500 stabala maslina na površini od 125 ha, kao i postrojenje za proizvodnju visoko kvalitetnog hladno cijeđenog maslinovog ulja.

Planirani su i drugi projekti u centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore, u sektoru voćarstva, povrtarstva i stočarstva, a jedan od prioriteta društva biće primjena savremenih sistema garancije kvaliteta – međunarodnih standarda u proizvodnji hrane i zaštiti životne sredine, uz poštovanje kodeksa dobre poljoprivredne prakse.

Ana Marđokić

Ana Marđokić

Izvršna direktorica

Fiksni telefon: +38268153524
Email: ana.mardjokic@celebic.com
www.celebic.com