Građevinarstvo

Osnovna djelatnost Čelebić Grupe je građevinarstvo, odnosno projektovanje i izgradnja, pa i najveći udio u strukturi zaposlenih u matičnoj kompaniji čini inženjerski kadar, odnosno zaposleni u tehničkom sektoru.

Tehnički sektor kompanije „Čelebić“ je podijeljen u tri cjeline:

  • Projektni biro – izrada svih projekata za potrebe kompanije, od idejnog rješenja do Glavnog projekta za izvođenje, kao i izrada projekata za odabrane klijente. Model izvođenja objekata po sistemu „ključ u ruke“ (projektovanje i izgradnja), razvijen prema zahtjevima sa tržišta, postao je jedan od primarnih proizvoda za investitore sa kojima Čelebić kompanija sarađuje.
  • Tehnička priprema – praćenje svih aktivnosti građevinske operative kroz pripremu ponuda za ugovore sa podizvođačima; izrada dokumentacije potrebne gradilištu (elaborati uređenja gradilišta, dinamički planovi i sl.); učestvovanje na tenderima (izrada ponuda itd).
  • Građevinska operativa – realizacija projekata kroz izgradnju. Sastavni dio građevinske operative su betonjerke za proizvodnju betona, bravarski pogon, stolarska grupa sa ekipom stolara, hidro grupa sa ekipom vodoinstalatera, građevinski radnici.

Oblast visokogradnje zauzima najznačanije mjesto osnovne djelatnosti Čelebić grupe. U Projektnom birou kompanije nastaju i razvijaju se projekti čiju realizaciju prati stručni tim inžinjera do njihovog samog završetka, što predstavlja garanciju kvaliteta, funkcionalnosti i sigurnosti.

Pored poslovnih i stambenih objekata, kompanija se bavi i izgradnjom industrijskih hala i drugih objekata raznih veličina i namjena, u svemu poštujući zahtjeve i potrebe investitora. Osim projektovanja i izgradnje, dio aktivnosti Kompanije je usmjeren na rekonstrukciju, adaptaciju, nadgradnju postojećih objekata u visokogradnji, kao i na zanatske radove i uređenje enterijera.

Pored visokogradnje, značajno mjesto u radu kompanije zauzima niskogradnja. Aktivnosti kompanije su, u tom pogledu, usmjerene na izgradnju i rekonstrukciju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica, zatim infrastrukturu i uređenje terena.

Andrija Radusinović

Andrija Radusinović

CEO

Fiksni telefon: +382 20 444 444
Fax: +382 20 444 441
Email: andrija.radusinovic@celebic.com
www.celebic.com