Investicije u EU

Čelebić grupa nastavlja svoj razvoj i van granice Crne Gore. Nakon detaljne analize zemalja u kojima bi se mogla sprovesti internacionalizacija, kompanija se odlučila za Sloveniju, prvu od zemalja bivše Jugoslavije koja se pridružila Evropskoj uniji i koja je danas po ekonomskoj razvijenosti lider u okruženju.

U tu svrhu je krajem 2016. godine u Ljubljani osnovana kompanija Čelebić, družba za gradnjo in investicije d.o.o., čije su primarne djelatnosti gradnja i investicije. Ista će, uz koordinaciju i podršku kadra matične kompanije iz Podgorice, realizovati stambeno-poslovni objekat na atraktivnoj lokaciji u samom centru glavnog grada Slovenije.

Rast kompanije planiran je kroz postepeno realizovanje projekata u Sloveniji, čime će se steći uslovi za stvaranje respektabilne organizacije koja će biti prepoznata po kvalitetu, profesionalnosti i društvenoj odgovornosti.

Ivan Mirotić

Ivan Mirotić

Izvršni direktor