Prve španske masline posađene na crnogorskom tlu

Čelebić agrar, kompanija koja posluje u okviru Čelebić grupe i bavi se realizacijom projekata u oblasti poljoprivrede, u novembru 2018. godine, u Vranovićima – opština Kotor, otpočela je sa radovima na pripremi terena za sađenje maslina.

Godinu dana kasnije, površina od 90 hektara nepristupačnog terena očišćena je i pripremljena je za sađenje maslina. Na lokalitetu su, pored čišćenja terena, izvršena hidrogeološka istraživanja i pronađena je voda, što je iskorišćeno za izgradnju bunara. Nakon toga, izgradnjom akumulacije za vodu, osigurano je sprovođenje sistema za navodnjavanje i prihranu maslina.

Izgradnjom saobraćajne infrastrukture i ograde oko lokaliteta, stvoreni su adekvatni uslovi za prvo sađenje koje je planirano za kraj novembra 2019. godine, kada će se zasaditi 13.000 sadnica. Sadnice će se uvoziti iz Španije, što predstavlja veliki iskorak za crnogorsko tržište. Prvi put na crnogorskom tlu biće posađene španske sorte Picual, Carlesca, Arbequina i Manzanillo Sevilano.

Sljedeće, 2020. godine, planirano je sađenje preostalih 24.000 sadnica, kao i izgradnja pratećih objekata koji će biti u službi maslinjaka i proizvodnje visoko kvalitetnog maslinovog ulja.