Društveno-odgovorno poslovanje

 

 

Premda je Čelebić kompanija za glavni cilj društveno-korisnog angažovanja postavila unapređenje uslova u školstvu i zdravstvu, posljednjih godina takav doprinos je značajan i u oblasti kulture i sporta.

Već godinama su, značajnim donacijama, unaprijeđeni uslovi boravka pacijenata u Dječjoj bolnici (na odjeljenjima Hirurgije, Neonatologije, Neurologije), ali i na odjeljenjima Nefrologije i intezivne njege metaboličke jedinice, kao i u Porodilištu Kliničkog centra Crne Gore.

Posljednja u nizu donacija je za opremanje prvog Centra za autizam u Crnoj Gori koji nosi naziv tragično preminulog dječaka Ognjena Rakočeviča koji je na simboličan način ujedinio Crnu Goru.

Takođe, značajna sredstva su uložena u adaptaciju osnovne škole Maksim Gorki, i JU Resursnog centra za djecu i omladinu Podgorice. Čelebić kompanija je godinama značajan sponzor KIC-a Budo Tomović i Gradskog pozorišta Podgorica.

Pored brige o zajednici, Čelebić kompanija je samostalnim inicijativama, ili putem medija i centra za Socijlni rad, inicirala više novčanih i materijalnih pomoći ugroženim pojedincima ili porodicama, a za desetočlanu porodicu Bojović kompanija je izgradila novu kuću.

Čelebić kompanija je, kao glavni pokrovitelj i generalni sponsor, maksimalno posvećena razvoju fudbalskog kluba Mladost Lješkopolje iz Donje Gorice. Budući da prvi čovjek kompanije potiče iz ovog podgoričkog predgrađa, Čelebić je sa svojim saradnicima postavio za cilj razvoj neophodne sportske infrastructure, i kroz sportske kapacitete koji se izgrađuju sukcesivno u posljednjih pet godina – četiri profesionalna fudbalska terena (dva sa vještačkom i dva sa prirodnom podlogom) sa pratećim sadržajima, 3 teniska, multifunkcionalni teren, hotel visoke kategorije sa poluolimpijskim bazenom i sportskom dvoranom, obezbijedio je evropske standarde za razvoj sporta u Crnoj Gori.