Donacija Građevinsko-geodetskoj školi „Inž. Marko Radević”

Čelebić kompanija je donirala 250 komada silikatnih opeka Srednjoj Građevinsko-geodetskoj školi „Inž. Marko Radević” u Podgorici. Učenici i profesori Građevinsko-geodetske škole „Inž. Marko Radević”, zajedno sa učenicima i profesorima škole “Emill Possehl” iz Libeka, Njemačka, su u dvorištu škole napravili posebno dizajniranu klupu.