Čelebić kompanija strateški pomaže razvoj sporta u Crnoj Gori

Čelebić kompanija, generalni sponzor fudbalskog kluba Podgorica, svojim je strateškim, finansijskim i logističkim ulaganjem doprinijela njegovom razvoju u posljednjih šest godina.

Pored ulaganja u stručni kadar i igrače, kompanija Čelebić je pomogla i razvoj infrastrukture tako da danas klub raspolaže sa pomoćnim terenom, sa vještačkom podlogom, i glavnim terenom sa prirodnom podlogom, čiji je popularni naziv DG Arena.

DG Arena trenutno ima istočnu tribinu sa 1.500 mjesta, takođe, projekat izgradnje zapadne tribine je pri završetku radova po najsavremenijim standardima, čiji će kapacitet biti 2.800 mjesta. Iz Kluba najavljuju izgradnju još dva pomoćna terena, čime će realizovati kompleks sa glavnim i tri pomoćna terena i na taj način stvoriti sjajnu bazu za razvoj fudbalera iz sopstvenog omladinskog pogona.