Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Mehanizacija

Čelebić kompanija posjeduje najsavremeniju mehanizaciju koja prati procese izgradnje građevisnkih objekata kao i proizvodnju i transport građevisnkog materijala.


U svom sastavu posjeduje:
  • - Građevinske mašine ( rovokopače, kombinirke, utovarivače, komperosrie valjke)
  • - Transportna sredstva (kipere, automiksere za beton, sandučare, rifulere za cement kao i specijana vozila za prevoz mašina)
  • - Auto pumpu za beton (Kompanija je investirala 500 000 eura u kupovinu auto-pumpe marke Mercedes 3236 sa nadogradanjom Schwing, dohvata 34 metra, kojom se znatno unaprjeđuje efikasnost betonskih radova na samim gradilištima. Ovom uslugom se kompletira ponuda tako da kupac može dobiti sve potrebne proizvode i usluge za izvođenje betonskih radova na svom objektu).
  • - Auto dizalicu.

Sredstva mehanizacije su većim dijelom uključena u tehnološki proces fabrike betona i separacije za proizvodnju kamenog agregata. Najsavremenija mehanizacija omogućava kvalitet usluge koju mi pružamo.

U zavisnosti od potreba Investitora moguće je da Investitor sam preuzme obavezu za neku od navedenih stavki.