Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Politika kvaliteta

Kvalitet proizvoda i poslovnih procesa kao i zadovoljstvo kupaca i klijenata primarni su interes kompanije “Čelebić”. Težimo da budemo najbolji u onome što radimo i to je usmjerenje iz koga proizilaze osnovni principi naše Politike kvaliteta.
Naš cilj je da su naši objekti i proizvodi, prepoznati po svom kvalitetu od strane naših kupaca. Očuvanjem visokog nivoa kvaliteta gradimo povjerenje i njegujemo tradiciju, a kontinuiranim usavršavanjem i primjenom novih naprednijih tehnoloških procesa i znanja unapređujemo kvalitet i bezbijednost proizvoda.
Biti lider na tržištu u prodaji objekata i građevinskih usluga naš je cilj. Biti lider u znanju, primjeni najnovijih tehnologija, naša je obaveza. Svjesni smo da se liderska pozicija može dostići samo stalnim unapređenjem kvaliteta znanja i procesa. Da bi se stiglo do nje potrebno je dugo i naporno raditi. Mi smo odlučni da postignemo svoj cilj i da zadržimo lidersku poziciju u tržišnoj utakmici.
Definisali smo svoje procese rada tako da budu efikasni i efektivni. Oni su usmjereni ka zadovoljenju očekivanja naših kupaca, koja stalno preispitujemo.
Unapređenje sistema kvaliteta uslov je njegove efikasnosti. Preispitivanje ostvarenog kvaliteta, utvrđivanje i sprovođene korektivnih i preventivnih mjera u cilju poboljšanja poslovnih procesa, je naš stalni zadatak. Definisane procese vodimo ciljano i mjerimo njihovu efikasnost u skladu zahtijevima međunarodno priznatog standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001.
Mi, zaposleni u kompaniji „Čelebić“ zainteresovano, odgovorno i kvalitetno izvršavamo svoj posao i svjesni smo svog doprinosa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Djelujemo planski, usmjereno i u skladu sa prihvaćenom strategijom kompanije.
Naši odnosi sa poslovnim partnerima zasnivaju se na uzajamnom povjerenju i poštovanju. Dobra saradnja sa dobavljačima je važan element konstantnog kvaliteta. Utvrdili smo svoje standarde tako da smanjimo rizike i poboljšavamo bezbijednost svojih proizvoda, pa isto zahtijevamo i od svojih partnera.
Politika kvaliteta daje smjernice za ponašanje svih zaposlenih, a rukovodstvo preduzeća ima zadatak da njene odredbe prenese svim svojim saradnicima, kao i da obezbijedi uslove za njeno sprovođenje i unapređenje.