Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Ključ u ruke

Postupak izvođenja objekata po sistemu „ključ u ruke“ – projektovanje i izgradnja:


 • - Sklapanje ugovora uz precizno definisanje potreba Investitora;
 • - Pribavljanje urbanističko tehničkih uslova od nadležnih organa;
 • - Pribavljanje katastra instalacija i uslova priključenja na gradsku infrastrukturnu mrežu (u zavisnosti od plana)
 • - Izrada projektne dokumentacije na osnovu preciznog projektnog zadatka dobijenog od Investitora;
 • - Tehnička kontrola projektne dokumentacije;
 • - Pribavljanje građevinske dozvole od nadležnog organa;
 • - Izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji na osnovu koje je dobijene građevinska dozvola, sa svim potrebnim pratećim aktivnostima – vođenjem gradilišne dokumentacije, obezbjeđenjem atesta i sl;
 • - Priključenje objekta na gradsku infrastrukturnu mrežu
 • - Podnošenje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole nadležnom organu;
 • - Tehnički prijem objekta;
 • - Uknjižba i razrada objekta.

U zavisnosti od potreba Investitora moguće je da Investitor sam preuzme obavezu za neku od navedenih stavki.