Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Fabrika betona

Početkom septembra 2006. godine „Čelebić" kompanija pustila je u rad fabriku betona sa separacijom šljunka i drobiličnim postrojenjem. Ova investicija je zajedno sa mehanizacijom potrebnom za nesmetani rad iznosila preko 3 miliona eura.


Gotov beton svih marki

Proizvod fabrike za proizvodnju betona je gotov beton svih marki. U građevinarstvu se koriste razni tipovi betona u zavisnosti od tipa gradnje i samog objekta koji se gradi. Tip betona zavisi od recepture i granulacije agregata koji se koristi za njegovo pravljenje. Ovako spravljen beton se prodaje kupcu na licu mjesta ili se transportuje specijalnim kamionima i isporučuje kupcu na gradilištu.

Betonski pogon posjeduje dvije automatske betonjerke kapaciteta 70 m³. Betonjerke se isključivo hrane agregatom sa naše separacije što omogućava dobar kvalitet betona, što svakodnevno potvrđuju analize ispitivanja betona od strane akreditovane laboratorije. Proizvodni program fabrike betona:
 • • MB-10
 • • MB-15
 • • MB-20
 • • MB-25
 • • MB-30
 • • MB-30 Pumpani
 • • MB-30 trofrakcijski pumpani
 • • MB-35
 • • MB-40
 • • MB-45
 • • MB-50